Crombach: fruit van prachtige hoogstamboomgaarden

De Nieuwe Band kiest voor diksap en stroop van Crombach omdat:

  • Crombach zich inzet om de waardevolle hoogstamfruitteelt in stand te houden en te stimuleren;
  • ze zich daarmee niet alleen inzetten voor een prachtig landschap, maar ook voor het behoud van oude streekrassen en voor een leefomgeving voor vogels, insecten en andere dieren;
  • de stropen en diksap heerlijk van smaak zijn!

biologische hoogstamboomgaarden

Glooiende heuvels, oude holle wegen, historische vakwerkboerderijen en kapellen, en prachtige hoogstamboomgaarden. Zo ziet het sfeervolle karakteristieke Limburgse landschap er uit. Helaas zijn de hoogstamboomgaarden sinds de jaren vijftig niet meer zo karakteristiek. Vroeger zag je bij elk Limburgs dorp enorme variaties aan majestueuze, hoge fruitbomen met in het voorjaar een zee van prachtige bloesems. Tegenwoordig is veel van dit cultuurhistorische landschap verdwenen.

Koeien tussen de fruitboomgaarden

In het begin van de twintigste eeuw werden in Limburg honderden verschillende Limburgse fruitrasssen geteelt met prachtige namen als Basterd-Dikke en Herfstpeer van Geulle. Het fruit was de basis van een bloeiende bedrijvigheid en werd gebruikt voor producten als vlaai en stroop. De hoogstamteelt kon goed gecombineerd worden met de veeteelt omdat het fruit veilig enkele meters boven de koppen van de koeien hing en de koeien de bomen rechtstreeks bemesten. Koeien die tussen de fruitbomen graasden was dan ook een vertrouwd gezicht.

biologische hoogstamboomgaarden

Vanaf de jaren vijftig neemt de vraag van fruitverwerkende producenten naar hoogstamfruit echter drastisch af. Het handmatig plukken wordt te duur gevonden en de boeren worden zelfs met rooipremies door de overheid gestimuleerd om de bomen te kappen. En met resultaat; sinds de jaren vijftig is meer dan 80% van de oorspronkelijke hoogstamboomgaarden in Nederland verdwenen. In een snel tempo werden deze vervangen door de economisch meer rendabele laagstamteelt die een hogere opbrengst per boom hebben en makkelijker te plukken zijn.

Gelukkig zijn er liefhebbers en organisaties die zich inzetten om de nog bestaande hoogstamboomgaarden voor de ondergang te behoeden. Het belang van de bomen voor het landschap ligt voor de hand. Maar ook voor het behoud van oude streekrassen en voor vogels, insecten en andere dieren zijn de boomgaarden van grote waarde. Omdat de hoge bomen meer de kenmerken hebben van een natuurlijk bos, voelen veel dieren zich hier thuis.

In dit filmpje van Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen wordt alles uitgelegd over hoogstamfruitbomen:

Crombach

Een voorbeeld van een liefhebber die zich voor de hoogstambomen inzet, is de familie Crombach. Al in de jaren vijftig maakte boer en fruitteler Sjang Crombach zich zorgen over het verdwijnen van de hoogstamteelt uit het Limburgse landschap. Om het behoud van de hoogstambomen te ondersteunen, begon hij met het verwerken van fruit uit eigen boomgaard tot stroop en diksap. Dit liep al snel zo goed, dat ook andere hoogstamboomgaarden uit de directe omgeving bij het initiatief konden aansluiten. De oude fruitrassen die Crombach gebruikt zijn bijzonder geschikt om tot stroop en diksap verwerkt te worden en hebben een karakteristieke, heerlijke smaak. De oude rassen zijn van nature sterk en gezond en goed bestand tegen ziekten en plagen. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is dan ook niet nodig.

Er zijn vier lekkere soorten biologische fruitstropen en vijf soorten fruitige biologische diksappen van Crombach. Voor het maken van deze producten gebruikt Crombach uitsluitend hoogstamfruit bij de keuze voor de appels en de peren. Om aan dit basisprincipe te kunnen voldoen halen ze niet alleen fruit uit Zuid-Limburg, maar ook uit de directe omgeving van België en Duitsland. Afhankelijk van de oogsthoeveelheden is de herkomst per jaar verschillend.

Door het verwerken van hoogstamfruit probeert Crombach deze waardevolle fruitteelt in stand te houden en te stimuleren. Door het kopen van Crombach stropen en diksappen draag je daarom bij aan het behoud en het herstel van het prachtige Limburgse landschap!