Het Volle Pond: "Erkenning en herkenning van mensen en waarden."

04-12-2011 09:30

Wie, wat waar?

Naam: Het Volle Pond
Vestigingsplaats: Doetinchem
Eigenaar: Marion van Haag en Adri Zwaan

Wat drijft je als winkelier?

''"Het besef dat de leefbaarheid van ons bestaan afhangt van hoe we omgaan met aarde, dieren en mensen. Uiteindelijk vind je in de omgangsvormen alles terug: de landbouwmethodes, de normen en waarden in handel en samenwerking, omgang met geld, opvattingen binnen de winkel over hoe je met elkaar en de klant omgaat, je plek binnen de lokale samenleving. Maar ook de manier waarop je reclame bedrijft, hoe je mensen probeert te bereiken."''

''"Overal worden keuzes gemaakt: wij kiezen graag voor landbouw die smaak voortbrengt, gezondheid bevordert en maatschappelijke verantwoordelijkheid probeert te dragen. Dan kom je uit bij Biologisch Dynamisch, Fair Trade en EKO, in die volgorde."''

Adri van Het Volle Pond

Hoe gaat het?

''"Goed. In 2010 hebben we verbouwd. De grootte van de winkel is gegroeid van 200 naar 260 m2. We hebben nu nieuwe koel- en vriesapparatuur, andere verlichting, een brood-afbakoven en veel meer ruimte. Daarvoor groeiden we al heel gezond, en daarna ook weer."''

''"We hebben fijn en goed ingewerkt personeel, met behoorlijke vakbekwaamheid en veel inzet. We vinden telkens nieuwe manieren om onze klanten van dienst te zijn en nieuwe klanten te winnen."''

Hoe past De Nieuwe Band bij je?

''"We zijn al ruim 25 jaar klant. Dat moet voldoende zeggen eigenlijk. De opbouw van het assortiment (in het verleden ook telkens weer de keuze voor biologisch zodra dat beschikbaar kwam), de verantwoording over herkomst en de totstandkoming van de producten en de omgang van De Nieuwe Band met zijn producenten, klanten, en zichzelf als bedrijf: wij vinden overal in de bedrijfsvoering van de Nieuwe Band de erkenning en herkenning van mensen en waarden terug. Dat zie je wel eens anders...."''

Wat ga je dit jaar veranderen?

''"Wij zijn al heel sterk bezig om werkzaamheden te verdelen binnen onze winkel: verschillende bestellingen en beheersing van productgroepen bij mensen onderbrengen, hen er verantwoordelijk voor laten zijn."''

''"Wat niet verandert, maar juist onveranderd onze aandacht blijft houden: aandacht voor opleiding en scholing van de medewerkers en het betrekken van de klanten bij de winkel. Verder wordt er bij ons gedacht over en gewerkt aan de pensionering van Adri. Daarover valt in dit stadium nog niet veel te zeggen, maar er komt vroeger of later een periode: het Volle Pond ná Adri..."''