De Morgenster: "Eerlijk en duurzaam produceren..."

18-07-2011 12:00

Wie, wat waar?

Naam: De Morgenster
Waar: Hoogezand
Eigenaar: Harm en Ineke Wierenga

Wat drijft je als winkelier?

''Vandaag las ik "De wereld op ons bord, op zoek naar eerlijk voedsel voor iedereen", een uitgave van Stichting Werelddelen. In deze brochure staat precies datgene wat Ineke en mij al zo lang motiveert om biologische producten te verkopen. "De wereld op ons bord"gaat over de vraag: wat is eerlijk voedsel? En hoe kunnen we bereiken dat er genoeg voedsel is voor iedereen?''

Het voedsel dat wordt geproduceerd wordt uiterst ongelijk verdeeld. Het komt vooral terecht bij wie koopkracht heeft. Van eerlijk delen is geen sprake, ook niet in relatie tot de natuur en toekomstige generaties. Nu al wordt er een te groot beslag gelegd op de draagkracht van de aarde. De gevolgen van zo’n leven op te grote voet worden genegeerd en naar de toekomst verschoven. Eerlijk en duurzaam produceren voor iedereen is een keuze die wat ons betreft niet snel genoeg genomen kan worden.

Binnen het huidige voedselproductie-systeem voelt niemand zich echt verantwoordelijk voor waar het misgaat in de voedselketen. Risico’s worden ten koste van het milieu- of het hongerprobleem genomen. Men mag eenvoudigweg bedrijven niet toestaan hun verantwoordelijkheid af te schuiven op de belastingbetaler. De strijd tegen nieuwe voedselcrisissen, klimaatopwarming en armoede kunnen we alleen winnen door meer te investeren in kleinschalige vormen van ecologische landbouw, aldus een V.N.-rapport dat dit jaar uitkwam."''

De Morgenster in Hoogezand

Hoe gaat het?

''Met de winkel in Hoogezand gaat het goed. We bestaan al dertig jaar. We hebben een flinke omzetgroei meegemaakt in die jaren, hoewel de verkopen sinds de "crisis" stagneren. Ineke en ik werken samen zo’n zestig uren in de winkel en krijgen daarbij hulp van twee betaalde parttime krachten en een drietal vrijwilligers die één of twee dagdelen meewerken.''

Hoe past De Nieuwe Band bij je?

''De Nieuwe Band is een coöperatieve vereniging waar wij vanaf het begin lid van zijn geweest, een club met idealen waarbij geld een hulpmiddel is en geen doel op zich. Sommige uitgangspunten zoals verwoord in het stuk wat ik hierboven beschrijf, zien wij graag nog wat meer uitgediept. Neem bijvoorbeeld de zonnebloempitten en pompoenpitten die meestal uit China komen, terwijl ze ook in Europa groeien.''

De Nieuwe Band is hier opnieuw mee bezig, verdiept zich in de mogelijkheden en maakt daar een bewuste keuze in. Dat vind ik een goede zaak. De Nieuwe Band is dan ook een organisatie die wij met hart en ziel blijven steunen. Het is net als bij een politieke partij, je bent het nooit met alles eens, maar het komt desondanks toch het beste overeen met je eigen uitgangspunten."''

Keuzes van De Nieuwe Band

Wat ga je dit jaar veranderen?

''"We zullen ons assortiment nog meer verleggen naar De Nieuwe Band, wat betreft vergelijkbare producten die we nu bij andere groothandels afnemen, omdat we de uitgangspunten van De Nieuwe band nog meer willen ondersteunen."''

Lid van de coöperatie

De Morgenster is lid van onze coöperatie De Nieuwe Band. Ook wij waarderen de prettige samenwerking en de wederzijdse ondersteuning!