De Nieuwe Band gaat samen verder met Odin

30-01-2018 04:00

De Nieuwe Band gaat samen verder met Odin

Op zondag 20 mei 2018 was het dan zover: de activiteiten van De Nieuwe Band in Marum zijn per die datum officieel samengevoegd met de Odin-organisatie in Geldermalsen.

Leden Nieuwe Band stemmen overtuigend voor samengaan met Odin

Op dinsdag 13 maart hebben de leden van De Nieuwe Band gestemd over het samengaan van Odin en De Nieuwe Band. Van de 198 uitgebrachte stemmen was 98,7% positief. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Coöperatieve Vereniging De Nieuwe Band is er gestemd door afnemerleden en werknemersleden. De stemcommissie van De Nieuwe Band stelde vast dat er een overtuigende uitslag is.

Dit is een belangrijke stap in het fusieproces. Na positieve adviezen van beide ondernemingsraden, een positieve reactie van de Odin Coöperatieraad en nu dus de zeer positieve stemmingsuitslag van De Nieuwe Band leden, is de fusie zo goed als definitief.

Overeenstemming

De besturen en directies van beide organisaties zijn op 19 januari jongstleden tot overeenstemming gekomen over de voorwaarden van samengaan en hebben daartoe een overeenkomst gesloten, die inmiddels aan de medewerkers, coöperatieleden en ondernemingsraden als voorgenomen besluit is voorgelegd. De komende weken zal met alle betrokkenen nader gesproken worden, ter voorbereiding op definitieve besluitvorming half maart.

Het is de bedoeling dat alle activiteiten van De Nieuwe Band zullen worden geïntegreerd binnen de Estafette Odin BV, die dan de naam Odin De Nieuwe Band BV zal krijgen. De directie van de nieuwe organisatie zal worden gevoerd door de gezamenlijke directies van Estafette Odin BV en De Nieuwe Band.

Droogwaren en vers

Op de locatie in Marum zal de focus blijven liggen op droogwaren en verpakkingsactiviteiten. In Geldermalsen komt de nadruk nog meer dan nu te liggen op vers en online. Het merk De Nieuwe Band zal de komende jaren verder uitgebouwd worden als sterk natuurvoedingsmerk voor droogwaren.

Toekomstvisie

De visies van de twee organisaties op de toekomst, op landbouw, op samenwerking in de keten en op voedingskwaliteit sluiten nauw op elkaar aan. Door Odin en De Nieuwe Band samen te voegen ontstaat een 100% biologische totaalleverancier, coöperatief georganiseerd en met een sterke eigen regie op de keten van boer tot bord.

Ervaring

Beide organisaties vieren dit jaar hun 35ste verjaardag en hebben dus samen 70 jaar ervaring in biologisch en innovatieve ketenstructuren. Het nieuwe bedrijf biedt kleine en grote zakelijke klanten en consumenten de mogelijkheid om zich aan te sluiten op een compleet inkoopplatform van biologische en biodynamische AGF, zuivel, koelvers, kaas, diepvries, DKW en cosmetica.