De Nieuwe Band – Missie

We stellen ons een samenzijn op aarde voor, waar alles wat leeft met elkaar verbonden is. Een leven waarin delen met elkaar een natuurlijk uitgangspunt is en waarin we vanuit een ieders uniek zijn samenwerken. Een wereld waarin respect en open staan voor elkaar en voor onze natuurlijke omgeving vanzelfsprekend is. Samen met anderen werken we actief aan een wereld met bewuste consumptie en productie van sociale, duurzame, smaakvolle producten.

De Nieuwe Band – Visie

Wij zijn een beweging van gepassioneerde mensen, een schakel in de keten van voeding. Wij verkopen voeding, werken actief samen en verbinden ons met boeren en producenten. Vanzelfsprekend biologisch, faire handel en vol van smaak en levenskracht. Heerlijke basmatirijst uit India, krachtige wijnen uit Spanje en frisse appelstroop uit Nederland. Bovenal zijn we voortdurend op zoek naar de beste kwaliteit voeding die er te krijgen is op sociaal en ecologisch gebied. Zodat de aarde en de boer meegenieten.

Javi van het Spaanse La Bodega de Pinoso controleert de wijndruiven

De Nieuwe Band – Kernwaarden

Verbondenheid
Je voelt het en je beseft het. Je bent onderdeel van een groter geheel, van dier en natuur, van de mensen met wie je samen werkt, van het eten op je bord, van de wereld.
Het is hand in hand, het is vreugde voelen en hem delen, er zijn voor de ander wanneer dat nodig is, het is vanuit je zelf denken over samen. Het is besef met een open hart dat we door alles met elkaar verweven zijn.

Respect
Met hart en ziel te leven, te werken en te handelen op een manier die mens, dier en natuur in hun waarde laat.

Integriteit
Wij zijn verantwoordelijk voor ons zelf, onze daden en onze omgeving. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

Bijen en bloesem in de boomgaarden van het Bretonse CĂ´teaux Nantais

De Nieuwe Band – Uitgangspunten

  • We zijn een onafhankelijke en zelfstandige coöperatie.
  • We werken voor 100% met producten uit de biologische(dynamische) landbouw.
  • We werken volgens zelf ontwikkelde ecologische- en sociaal-ethische criteria in samenwerking met anderen.
  • We zoeken samenwerking met mensen die op een zelfde, open, zelfstandige en op wederzijdse afhankelijkheid gebaseerde wijze willen werken en leven. Samen werken en plezier in ons werk staan hierbij centraal.
  • We gaan voor langdurige- en duurzame handelsrelaties met eerlijke prijzen voor alle betrokkenen in de handelsketen en betaalbare prijzen voor consumenten.
  • We voelen medeverantwoordelijkheid voor alle partners in de voedselketen.
  • Winst is voor ons geen doel. We creëren samen voldoende winst om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. We keren deze winst uit aan de leden van de coöperatie. Daarnaast schenken we bij winst 1‰ van onze omzet aan goede doelen die passen bij onze uitgangspunten.